x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STOOP4 Suomen kielen oppiminen ja opetus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomi toisena kielenä -opettajan opinnot
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee toisen kielen oppimisen keskeiset teoriakysymykset. Hän osaa tarkastella toisen kielen oppimiseen liittyviä ilmiöitä niin kognitiivisesta, funktionaalisesta kuin kielen rakenteenkin näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida oppimateriaaleja, laatia harjoituksia ja suunnitella opetustuokioita S2-oppijoille ja hän osaa käyttää teoriatietoa avukseen niissä. Opiskelija osaa pitää opetustuokioita ei-äidinkielisten ryhmäopetuksessa. Hän tunnistaa opetustyön taustalla vaikuttavia tekijöitä ja osaa analysoida niitä kriittisesti.

Opettajat

Kaarina Mononen, Vastaava opettaja

Opetus

13.1.2014 – 14.4.2014
Luento-opetus
Ma 13.1.2014 - 14.4.2014 viikoittain klo 14-16, Päätalo C2