x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STOOP3 Puhe ja tekstit S2-näkökulmasta 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomi toisena kielenä -opettajan opinnot
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa suomen kielen puheen, keskustelun sekä tekstitason ilmiöitä, jotka ovat olennaisia S2-kontekstissa. Hän osaa havainnoida, analysoida ja selittää suomenkielisessä puheessa ja teksteissä esiintyviä ilmiöitä, erityisesti sellaisia ilmiöitä, jotka ovat ominaisia juuri suomen kielelle. Hän osaa ottaa huomioon näitä ilmiöitä opetuksen suunnittelussaan.

Opettajat

Kaarina Mononen, Vastaava opettaja

Opetus

10.3.2014 – 15.5.2014
Luento-opetus
Ma 10.3.2014 - 12.5.2014 viikoittain klo 12-14, Päätalo C2
To 13.3.2014 - 15.5.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B3113