x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STOOP1 Kielitaito ja kielitaidon arviointi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomi toisena kielenä -opettajan opinnot
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kielitaidon käsitettä ja kielitaitoon liittyviä ilmiöitä. Hän osaa eritellä kielitaidon käsitteen merkitystä eri konteksteissa, kuten äidinkielen, toisen ja vieraan kielen konteksteissa. Hän tunnistaa ja tiedostaa vakiintuneiden opetuskäytäntöjen, oppimateriaalien ja arviointikäytänteiden taustalla vaikuttavia käsityksiä ja ideologioita.

Opiskelija osaa käyttää Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoa ei-äidinkielisen kielenkäyttäjän kielitaidon arvioimisessa. Hän tunnistaa ei-äidinkielisen kielenkäyttäjän tuotoksissa niitä piirteitä, joiden perusteella kielitaitoa arvioidaan. Hän osaa arvioida ei-äidinkielisen kielenkäyttäjän tuotoksia systemaattisesti, objektiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän tiedostaa, miten arviointi vaikuttaa oppimiseen, ja osaa suunnitella opetusta ja arviointia siten, että ne tukevat toisiaan.

Opettajat

Kaarina Mononen, Vastaava opettaja

Opetus

9.1.2014 – 27.2.2014
Luento-opetus
To 9.1.2014 - 27.2.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B3113
Ma 13.1.2014 - 24.2.2014 viikoittain klo 11-14, Päätalo C2