x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA7 Metafysiikka ja ontologia, valinnaiset aineopinnot (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvemmin ja monipuolisemmin ontologian perusongelmia, joihin hän on tutustunut ontologian perusopintojaksolla. Hän on laajentanut metafysiikan tuntemustaan koko metafysiikan alueelle, sekä sen perinteisiin kysymyksiin että nykykeskusteluun. Hän osaa kriittisesti arvioida erilaisia metafyysisiä näkemyksiä, kytkeä metafyysiset kysymykset muiden filosofian osa-alueiden ja erityistieteiden tarkasteluihin sekä tunnistaa ja kuvata niiden filosofisen erityisluonteen.

Yleiskuvaus

Suoritetaan joko kirjallisuudella tai osallistumalla opetukseen.

Jakson tiedot opinto-oppaassa.

Osallistuminen opetukseen

Yhteisopetusta tutkinto-opetuksen kanssa. Voi osallistua tutkinto-opetuksen opetusohjelmassa (Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö -> Filosofian kandidaattiohjelma) oleville jaksoon sopiville kursseille. Kurssitarjonta voi täydentyä lukuvuoden aikana.

Suorittaminen kirjallisuudella

Vastuuopettajat.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Lisätietoa ilmoittautumisesta yms. opintokokonaisuuden koontisivulta.