x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA6 Epistemologia, valinnaiset aineopinnot (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvemmin ja monipuolisemmin epistemologian perusongelmia, joihin hän on tutustunut tieto-opin perusopintojaksolla. Hän osaa kriittisesti arvioida erilaisia tieto-opillisia näkemyksiä, kytkeä epistemologiset kysymykset muiden filosofian osa-alueiden ja erityistieteiden tarkasteluihin sekä tunnistaa ja kuvata niiden filosofisen erityisluonteen.

Yleiskuvaus

Suoritetaan joko kirjallisuudella tai osallistumalla opetukseen.

Jakson tiedot opinto-oppaassa.

Osallistuminen opetukseen

Yhteisopetusta tutkinto-opetuksen kanssa. Voi osallistua tutkinto-opetuksen opetusohjelmassa (Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö -> Filosofian kandidaattiohjelma) oleville jaksoon sopiville kursseille. Kurssitarjonta voi täydentyä lukuvuoden aikana.

Suorittaminen kirjallisuudella

Vastuuopettajat.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Lisätietoa ilmoittautumisesta yms. opintokokonaisuuden koontisivulta.