x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA1 Filosofian historia (avoin yliopisto-opetus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että filosofian historian harjoittaminen on filosofoimista, ei yksinomaan historiantutkimusta. Hän tuntee keskeiset filosofiset kysymykset ja lähestymistavat niiden tärkeimpien historiallisten muotoilujen kautta. Keskeisin tavoite on tiedollinen: opiskelijalla on opintojakson suoritettuaan yleiskuva filosofian tärkeimmistä klassisista kysymyksistä ja menetelmistä. Hän hahmottaa filosofian historiaa tietoa ja tietoisuutta, ideoita, olemista ja totuutta sekä hyvyyttä, oikeudenmukaisuutta ja kauneutta koskevien kysymysten kautta. Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee erilaisia filosofisia lähestymistapoja, esimerkiksi dialektiikkaa, rationalismia, empirismiä, pragmatismia, ja osaa arvioida niitä. Hän ymmärtää alkuperäistekstien merkityksen filosofiassa sekä niiden käyttöön liittyviä erityisongelmia.

Yleiskuvaus

Suoritetaan joko kirjallisuudella tai osallistumalla opetukseen.

Jakson tiedot opinto-oppaassa.

Osallistuminen opetukseen

Yhteisopetusta tutkinto-opetuksen kanssa. Voi osallistua tutkinto-opetuksen opetusohjelmassa (Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö -> Filosofian kandidaattiohjelma) oleville jaksoon sopiville kursseille. Kurssitarjonta voi täydentyä lukuvuoden aikana.

Suorittaminen kirjallisuudella

Vastuuopettajat.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Lisätietoa ilmoittautumisesta yms. opintokokonaisuuden koontisivulta.