x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ESPFP1 Suullinen ja kirjallinen taito - Ääntämisharjoitukset ja tekstin ymmärtäminen / Expresión oral y escrita - Pronunciación y Comprensión de textos 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
espanja
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Espanjan kieli/COMS
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa yleisespanjaa korrektisti sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa espanjan kielen foneemit, äänteet ja foneettiset ympäristöt niin että osaa ääntää espanjaa lähes ilman korostusta. Opiskelija ymmärtää yleisluontoisia tekstejä espanjaksi ja tunnistaa eri kielirekistereitä ja tyylejä. Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä.

Opettajat

José Santisteban, Vastaava opettaja
Belén Rambla, Vastaava opettaja

Opetus

4.9.2013 – 4.12.2013
Luento-opetus 14 tuntia
Ääntäminen
Ke 4.9.2013 - 9.10.2013 viikoittain klo 12.00-14.00, Pinni B4125
Harjoitukset 14 tuntia
Ymmärtäminen
Ke 23.10.2013 - 4.12.2013 viikoittain klo 12.00-14.00, Pinni B3108

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Menestyminen harjoituksissa, äääntämiskokeessa ja kielitaitokokeessa

Oppimateriaalit

A. Quilis, Curso de fonética y fonología españolas. Auditiivinen materiaali. Opettajan kokoamaa materiaalia kirjoista, lehdistä ja Internetistä

Lisätiedot

Osallistuminen ääntämisharjoituksiin ja ääntämiskoe. Osallistuminen opetukseen, kirjalliset harjoitukset ja kirjallinen kielitaitokoe.