x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA13 Henkilöstön johtaminen (AYO, verkko-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää henkilöstön johtamisen ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen kannalta. Hän kykenee erittelemään tekijöitä, jotka esimiestyössä ja työpaikan inhimillisessä vuorovaikutuksessa vaikuttavat ihmisten työsuoritukseen. Hän tunnistaa osa-alueet, joita organisaatioissa on henkilöstövoimavarojen hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Hän hallitsee tiedollisesti ydinseikat kultakin henkilöstövoimavarojen johtamisen osa-alueelta.

Sisältö
Opintojakson aihealueet ovat: Henkilöstöresurssit organisaation dynaamisina resursseina; Strateginen henkilöstöjohtaminen; Työmotivaatioon, työsuoritukseen ja työilmapiiriin vaikuttaminen urasuunnittelun ym. järjestelmien kautta; Henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) osa-alueet ja niihin liittyviä esimerkkejä.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Huom! Uudet tiedot päivitetty 21.2.14:
Opiskelija suorittaa jaksolla itsenäisesti oppimistehtävälokin aloitusluennoilla annettujen ohjeiden mukaisesti.
Sähköinen tentti, jossa suoritetaan luennot ja verkkokurssiin sisältyvä siellä ilmoitettu aineisto.

Osallistuminen johdantoluennoille 10.3. ja 12.3.14 on välttämätöntä, koska siellä ohjeistetaan verkkokurssin ja tentin suoritustapa.

Pakolliset edeltävät opinnot: HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen/HAP110 Hallintotieteen perusteet. Huom! Voit ilmoittautua tälle aineopintokurssille myös, mikäli olet parhaillaan suorittamassa edeltävää kurssia (HALHAP01), ilmoita tästä hakulomakkeen Lisätiedot -kohdassa.

Huom! Opintojakso on ollut aikaisemmassa opetussuunnitelmassa (2011-2012) nimellä HAA810 Henkilöstön johtaminen.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään (ti 25.2.14). Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelija: katso ilmoittautuminen alhaalta kohdasta "Lisätiedot". Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa, ilmoittautumistiedot päivitetään ilmoittautumisosoitteessa mainitulle sivulle. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

Opettajat

verkkokurssi ja tentti: yliopistonlehtori Klaus af Ursin, Vastaava opettaja
luennot: yliopisto-opettaja Jani Rajaniemi, Opettaja

Opetus

10.3.2014 – 12.3.2014
Luento-opetus 6 tuntia
Ma 10.3.2014 klo 16-20, Pinni B ls. 1096
Ke 12.3.2014 klo 16-18, Pinni B ls. 1096
Itsenäinen työskentely 40 tuntia Verkossa
Kirjatentti 4 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle HALHAA13
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen (ilmoittautumisaikaa jatkettu) 21.11.2013-3.3.2014 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Huom! Hakulomakkeella kohta "HALHAA13 Henkilöstön johtaminen ". Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (70/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen/HAP110 Hallintotieteen perusteet) huomioiden.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsun kautta, ei siis avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352