x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPA1A2 Sosiaalioikeus II (AYO, lähiopetus, Pori) 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • STPA1A Sosiaalioikeus
    Osallistuminen opetukseen - STPA1A2 Sosiaalioikeus II
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeudellisen ajattelun keskeiset juridiset käsitteet ja osaa jäsentää sosiaalityön kannalta keskeisen sosiaalioikeuden alueen, sosiaalihuolto-oikeuden, sisällön ja hänellä on perusvalmiudet itsenäiseen lainsäädännön soveltamiseen.


STPA1A2 Sosiaalioikeus II: Opiskelija osaa jäsentää ja hahmottaa sen sosiaalihuolto-oikeudellisen ja hallinto-oikeudellisen normiston, joilla säännellään kunnan sosiaalihuollon asiakaskohtaista toteuttamista ja asiakkaan oikeusturvaa. Opiskelija osaa soveltaa menettelyllistä lainsäädäntöä konkreettisten tilanteiden ratkaisuun.

Sisältö: Tarkastellaan kunnan sosiaalihuolto-oikeutta ja hallinto-oikeutta sekä asiakkaan aseman ja oikeusturvan sääntelijänä että viranomaisen/sosiaalityöntekijän näkökulmasta hallintoasian käsittelyn sääntelynä asiakasta koskevia hallintopäätöksiä tehtäessä. Oikeustapausharjoitukset sisältävät perehtymisen lakitekstien ja muiden oikeuslähteiden käyttöön lainsäädännön soveltamistilanteessa.

Opettajat

Asko Uoti, Vastaava opettaja

Opetus

13.1.2014 –
Luento-opetus 16 tuntia
Opetus
Ma 13.1.2014 - 3.2.2014 viikoittain klo 10-12, Porin yliopistokeskus, luokka 107
Ke 15.1.2014 - 5.2.2014 viikoittain klo 12-14, Porin yliopistokeskus, luokka 107
Harjoitukset 12 tuntia
Harjoitukset: (HUOM! alustava aikataulu)
To 13.2.2014 klo 10.15-15.45, Porin yliopistokeskuksen luokka 107, Opiskelijoilla läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Oikeustapausharjoituksissa oheismateriaalina Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2008 tai uudempi painos

Lisätiedot

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Viikkoharjoitukset ja Kertauskuulustelu

Jakso suoritetaan osallistumalla luentoihin ja oikeustapausharjoituksiin sekä suorittamalla hyväksyttävästi jakson päätteeksi järjestettävä kuulustelu.