x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPA1A1 Sosiaalioikeus I (AYO, lähiopetus, Pori) 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • STPA1A Sosiaalioikeus
    Osallistuminen opetukseen - STPA1A1 Sosiaalioikeus I
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeudellisen ajattelun keskeiset juridiset käsitteet ja osaa jäsentää sosiaalityön kannalta keskeisen sosiaalioikeuden alueen, sosiaalihuolto-oikeuden, sisällön ja hänellä on perusvalmiudet itsenäiseen lainsäädännön soveltamiseen.

Opiskelija osaa jäsentää sosiaalioikeuden paikan oikeusjärjestyksessä, ymmärtää oikeudellisen ajattelun perusteet ja tuntee sosiaalihuolto-oikeuden keskeisen sisällön. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa lainsäädäntöä konkreettisten tilanteiden ratkaisuun.

Sisältö:Sisältää johdatuksen oikeudelliseen ajatteluun sekä sosiaalihuolto-oikeuden yleispiirteet ja olennaisen sisällön (ml. perheoikeudesta). Oikeustapausharjoitukset sisältävät perehtymisen lakitekstien ja muiden oikeuslähteiden käyttöön lainsäädännön soveltamistilanteessa.

Opettajat

Asko Uoti, Vastaava opettaja

Opetus

16.9.2013 – 11.11.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Opetus
Ma 16.9.2013 - 28.10.2013 viikoittain klo 10-12, Porin yliopistokeskus, luokka 107
Ke 18.9.2013 - 30.10.2013 viikoittain klo 12-14, Porin yliopistokeskus, luokka 107
Poikkeukset:
, HUOM! Ei opetusta viikolla 42
Tentti
Ma 11.11.2013, Porin yliopistokeskus, luokka 107
Harjoitukset:
Pe 27.9.2013 klo 10-12, johdanto oikeustapausharjoituksiin 2 t, Porin yliopistokeskuksen luokka 210. HUOM! aika ja paikka muuttunut!
Pe 1.11.2013 klo 10.15-15.45, oikeustapausharjoitusten läpikäynti 6 t, Porin yliopistokeskuksen luokka 103
Harjoitukset 12 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Oikeustapausharjoituksissa oheismateriaalina Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2008 tai uudempi painos

Lisätiedot

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Kertauskuulustelu ja Viikkoharjoitukset

Jakso suoritetaan osallistumalla luentoihin ja oikeustapausharjoituksiin sekä suorittamalla hyväksyttävästi jakson päätteeksi järjestettävä kuulustelu.