x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPA3A2 Asiakastyön menetelmät, luennot (AYO; lähiopetus, Pori) 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

STPA3A2 Asiakastyön menetelmät: Opiskelija tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen ja haastattelun perusteet ja osaa eritellä asiakastyön menetelmien roolia asiakastyössä. Opiskelija tuntee asiakastyössä käytettäviä interventiomenetelmiä ja tapoja, joilla menetelmiä sovelletaan käytännössä.

Sisältö: Tarkastellaan ammatillista vuorovaikutusta ja haastattelua sekä menetelmien paikkaa ja merkitystä asiakastyössä sekä tutustutaan erilaisiin asiakastyön menetelmiin ja lähestymistapoihin kuten motivoivaan haastatteluun, verkostotyöhön, läheisneuvonpitoon, kriisityöhön ja luoviin menetelmiin sekä työnohjaukseen.

Opettajat

Erna Törmälehto, Vastaava opettaja

Opetus

25.9.2013 – 11.12.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Opetus
Ke 25.9.2013 - 11.12.2013 viikoittain klo 14-16, Porin yliopistokeskus, Pienryhmätila 385
Poikkeukset:
, HUOM! ei opetusta viikolla 42

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Ryhmä valitsee vähintään kaksi kohtaa seuraavista (jokainen opiskelija lukee yhden kohdan kirjallisuuden):

1.Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (toim.) 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

2. Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik 2005.  Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi.

3. Sommers - Flanagan, Rita & Sommers - Flanagan, John 2003 (3. painos). Clinical Interviewing. Part I ss 1- 133. Hoboken, N.J.: John & Sons Wiley.

Lisätiedot

Luentojen ja opintojakson kirjallisuuden pohjalta kertauskuulustelu.