x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKSUYHT2 Puheviestinnän perusteet / kesäkurssi (ryhmä 2) 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli/LANCE
Kielikeskus

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

- tuntee puheviestintään liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä ja osaa soveltaa niitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan viestijänä sekä osaa realistisesti arvioida vuorovaikutusosaamistaan ja haluaa kehittää sitä
- osaa havainnoida ja kuunnella aktiivisesti ja analyyttisesti
- osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti sekä hyödyntää saamaansa palautetta
- osaa valmistautua erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti eli esimerkiksi jäsentää, havainnollistaa, kohdentaa ja argumentoida viestinsä eri kuuntelijoille
- tuntee ryhmän toiminnan periaatteet, osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa ja osaa arvioida omaa sekä koko ryhmän toimintaa
- ymmärtää vuorovaikutusosaamisen ja vuorovaikutussuhteiden merkityksen opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta
- ymmärtää ja osaa ottaa huomioon viestinnän eettiset näkökulmat

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ryhmävalinnat nähtävissä NettiOpsussa 26.4.2013.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Johanna Järvelin-Suomela, Vastaava opettaja

Opetus

7.5.2013 – 6.6.2013
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ryhmä 2
Ti 7.5.2013 klo 10-12, Pinni A3111, aloitusluento
Ma 13.5.2013 klo 10-14, Pinni B3109
To 16.5.2013 klo 12-16, Päätalo D04
Ma 20.5.2013 klo 10-14, Päätalo D04
To 30.5.2013 klo 10-14, Päätalo D04
Ma 3.6.2013 klo 9-13, Pinni B3109
To 6.6.2013 klo 9-13, Pinni B3109
Itsenäinen työskentely 28 tuntia