x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA3A Johdatus terveys ja sairaus -teemaan 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisimpiä yhteiskuntahistoriallisen terveystutkimuksen suuntauksia ja käsitteitä. Hän ymmärtää, miten yhteiskunnan rakenteet ja arvot vaikuttavat terveysongelmien määrittelyyn ja ratkaisujen etsimiseen. Kurssilla opitaan tarkastelemaan terveyttä ja sairautta eri tasoilla. Sairaudet eivät kunnioita valtioiden rajoja tai sopimuksia; ne ovat usein samaan aikaan globaaleja, kansallisia ja paikallisia ongelmia – ja ne mullistavat yksilöiden elämän. Opiskelija tunnistaa terveyspolitiikkojen moninaisuuden ja monimutkaisuuden. Niillä on erilaisia – usein ristiriitaisia – tavoitteita, ja niihin liittyy monia eettisiä kysymyksiä ja ongelmia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marjaana Niemi, Vastaava opettaja
Marjaana.Niemi[ät]uta.fi

Opetus

5.9.2013 – 17.10.2013
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot
To 5.9.2013 - 17.10.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107

Arviointi

Numerolla 1-5.