x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTMP1 Analyysi 1 (AYO, lähiopetus, Tampere) 10 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • MTTMP1 Analyysi 1
    Osallistuminen opetukseen - Luennot, harjoitukset ja välikokeet
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää reaalianalyysin peruskäsitteitä täsmällisessä muodossa ja hän ymmärtää, miksi jo osin koulusta tutut laskurutiinit toimivat kuten toimivat. Hän osaa muotoilla matemaattisia lausekkeita täsmällisesti sekä todistaa yksinkertaisia perustuloksia. Hän osaa määrittää lukujoukon pienimmän ylärajan ja suurimman alarajan yksinkertaisissa tilanteissa, osaa tutkia lukujonojen suppenemista ja perusominaisuuksia, osaa määrittää raja-arvoja ja derivaattoja sekä suoraan määritelmien avulla että eri tekniikoita käyttäen, osaa tutkia funktion jatkuvuutta, osaa johtaa ja todistaa jatkuvien funktioiden perusominaisuuksia sekä osaa hyödyntää derivaattaa funktion käyttäytymisen tutkimisessa.

Sisältö: Reaaliluvut ja epäyhtälöt, lukujoukon pienin yläraja ja suurin alaraja, lukujonon suppeneminen, Bolzano-Weierstrassin lause, raja-arvot ja ”epsilon-delta”-tekniikka, funktion jatkuvuus, Bolzanon lause, derivaatta, väliarvolause, alkeisfunktiot.

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan integroituna opetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa, päiväopetusta

Luennot, harjoitukset ja välikokeet

Opintojakson kotisivu:http://www.uta.fi/sis/mtt/mttmp1.html

Opettajat

Pertti Koivisto, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus
Ma 2.9.2013 - 9.12.2013 viikoittain klo 12.00-15.00, Päätalo D11, Kalevantie 4, ei opetusta viikolla 42
Ke 4.9.2013 - 11.12.2013 viikoittain klo 10.00-12.00, PinniB1096, Kanslerinrinne 1, ei opetusta viikolla 42
Poikkeukset:
4.9.2013 , Päätalo A1
4.12.2013 , Pinni B1097
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ti 10.9.2013 - 10.12.2013 viikoittain klo 10.00-12.00, PinniB0039 Kanslerinrinne 1, ei opetusta viikolla 42
Poikkeukset:
10.9.2013 , harjoitusryhmä pidetään ke 11.9. klo 8-10 salissa B0039
Ryhmä 2
Ti 10.9.2013 - 10.12.2013 viikoittain klo 12.00-14.00, PinniB0039 Kanslerinrinne 1, ei viikolla 42
Ryhmä 3
Ke 11.9.2013 - 11.12.2013 viikoittain klo 14.00-16.00, PinniB4117 Kanslerinrinne 1, ei opetusta viikolla 42
Poikkeukset:
, 11.12.2013, Viimeinen harjoituskerta jo maanantaina 9.12.2013 klo 12-14, Päätalo ls. D11
VÄLIKOKEET ( ei tarvitse ilmoittautua etukäteen):
Ma 28.10.2013 klo 12.00-14.00, Päätalo, ls D10ab, Kalevantie 4, 1. välikoe
Ke 11.12.2013 klo 10.00-12.00, Päätalo, ls D10ab, Kalevantie 4, 2. välikoe

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojakso perustuu luentoihin. Oheislukemistona voi halutessaan käyttää esimerkiksi teoksia

Thomson, B.S., Bruckner, J.B., Bruckner, A.M., Elementary real analysis.

Apostol, T.M., Calculus, vol. 1.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä ja  MTTMY2 Johdatus analyysiin