x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA13 Journalistisen työn perusteet (syksy) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perillä journalistisen työprosessin eri vaiheista, ymmärtää keskeisten journalististen juttutyyppien peruspiirteet ja niiden erot sekä osaa soveltaa oppimaansa eri medioihin. Opiskelija osaa uutisen, featuren, haastattelun ja mielipidejuttujen tekemisen perustaidot ideoinnista tiedonhaun kautta jutun julkaisemisen vaatimuksiin ennen muuta sanomalehdessä ja verkkomediassa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ilmoittautumista. Journalistiikan linjan opiskelijat jaetaan ryhmiin, jotka ilmoitetaan syksyn orientaatiotilaisuudessa.

Opettajat

Ari Heinonen (vastuuopettaja), Vastaava opettaja
ari.a.heinonen[ät]uta.fi

Opetus

5.9.2013 – 12.12.2013
Pienryhmäopetus 80 tuntia
To 5.9.2013 - 12.12.2013 viikoittain klo 9-14
Poikkeukset:
17.10.2013 , ei opetusta
Lukupiiri 10 tuntia Verkossa

Lisätiedot

Vain journalistiikan opiskelijoille (myös journalistiikka II maisteriopiskelijoille).

Jako pienryhmiin