x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA7 Journalismiprofessio ja julkisuus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaista ja kansainvälistä journalismin tutkimusta ja hahmottaa, mistä teoreettisista ja käytännöllisistä suunnista journalismi on mahdollista ymmärtää tutkimuskohteeksi. Hän ymmärtää journalismin erityisyyden julkisuutta rakentavana käytäntönä ja kykenee erittelemään sille ominaisia piirteitä. Lisäksi opiskelija hahmottaa journalismin ammatillisena toimintana ja pystyy erittelemään median toimintaympäristössä, journalismissa ja toimittajan ammatissa tapahtuvia kehitystrendejä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Nettiopsu

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ari Heinonen, Vastaava opettaja
ari.a.heinonen[ät]uta.fi

Opetus

15.1.2014 – 26.2.2014
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 15.1.2014 - 26.2.2014 viikoittain klo 14-17, päätalo ls D11
Poikkeukset:
15.1.2014 klo 14 –16
Kirjatentti