x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KIRSKIS1 Lastenkirjallisuudentutkimuksen erityiskysymyksiä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Yleiskuvaus


Kurssilla perehdytään lastenkirjallisuudentutkimuksen erityiskysymyksiin kuten kysymyksen lastenkirjallisuudesta genrenä tai lajina, lukijuuteen ja yleisöihin liittyviin seikkoihin, lastenkirjallisuudelle tyypilliseen verbaaliseen ja kuvalliseen kerrontaan sekä pedagogiikkaan ja ideologiakriittiseen luentaan. Kurssin tarkoituksena on tarjota opiskelijoille teoreettisia välineitä lastenkirjallisuuden kirjallisuustieteelliseen tarkasteluun sekä syventää opiskelijoiden tietämystä aihealueen aikaisemmasta tutkimuksesta. Lastenkirjallisuudentutkimuksen tarkastelun kautta piirretään esiin myös niitä lapsiin kohdistuvia arvoja ja asenteita, joita eri aikoina tehty lastenkirjallisuudentutkimus on niin lapsiin kuin lastenkirjallisuuteen liittänyt. Näin opiskelijat oppivat reflektoimaan sekä olemassa olevaa tutkimusta, että omaa lastenkirjallisuuteen kohdistuvaa kirjoittamistaan kriittisesti lastenkirjallisuudentutkimukseen sisältämiä piiloisia arvoasetelmia purkaen.  Kurssi sisältää sekä luento-opetusta, että opiskelijoiden omaa aktiivista työskentelyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Maria Laakso, Vastaava opettaja

Opetus

21.10.2013 – 29.11.2013
Luento-opetus
Ma 21.10.2013 - 25.11.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3110
Pe 25.10.2013 - 29.11.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3117