x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KIRKTTS4 Tutkielmaseminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostitse vetäjälle (pekka.tammi@uta.fi). Ilmoittautuessasi ole hyvä ja kerro: 1) nimi ja opiskelijanumero 2) yhteystiedot (puhelin) 3) yleisen kirjallisuustieteen seminaarin (KTTS3/YKIRS2) suorittamisvuosi, lukuvuoden 2013–2014 syventävien seminaarilaiset kertovat esitelmänsä käsittelypäivän 4) suoritatko tutkielmaseminaarin vanhojen vai uusien tutkintovaatimusten mukaan 5) tutkielman aihe. Aiheesta on myös käytävä sopimassa vastaanotolla – ellet ole jo sopinut – ennen seminaarin aloittamista. Vastaanotot to 13 – 14, kl alk. 9.1.

Aloitusistunto to 6.2. klo 14. Seminaarin ohjelma sovitaan tässä tilaisuudessa, läsnäolo välttämätön. Ilmoittautuminen päättyy to 30.1. klo 18.

Seminaarikäytäntöön ei tullut oleellisia muutoksia uuden opetussuunnitelman astuttua voimaan syksyllä 2012

KTTS4 Seminaari kokoontuu sopimuksen mukaan III–IV periodeilla (päättyy viim. 15.5.2014). Uusien vaatimusten mukaan opiskelevat suorittavat osiot Tutkielman suunnittelu ja aloittaminen (2 op) ja Tutkielman kirjoittaminen (3 op).

YKIRS3A–B Osallistumalla samoihin istuntoihin vanhojen vaatimusten mukaan opiskelevat suorittavat opintojaksot S3A (3 op) ja S3B (3 op).

Vanhat vaatimukset ovat voimassa uusien rinnalla kevääseen 2015. Uuteen tutkintojärjestelmään siirtymistä suositellaan. Käytännöistä kannattaa käydä neuvottelemassa seminaarin vetäjän kanssa vastaanotolla.

Seminaarin päämääränä on osanottajien pro gradu -tutkielman kirjoitusprojektin käynnistäminen. Jokainen osanottaja kirjoittaa ensin vapaamuotoisen tutkimussuunnitelman (n. 10 s.) ja alustaa sen pohjalta suullisesti. Suunnitelmassa muotoillaan tutkimusongelma, esitellään aineisto ja keskeiset tutkimuslähteet. Osanottajat sitoutuvat yhtämittaiseen kirjoitusprojektiin: kaikki seminaarin alkuosan hyväksyttävästi suorittaneet siirtyvät suoraan sen toiseen osioon (Tutkielman kirjoittaminen IV periodi), minkä jälkeen tutkielman olisi määrä olla jo pitkällä. Minimivaatimuksena on johdanto ja yksi käsittelyluku tai sen osa.

Periodijärjestelmästä johtuen aikataulu on tiivis. Siksi on välttämätöntä – ja seminaarin hyväksytyn suorituksen ehto – että aiheesta ja tutkimuskirjallisuudesta käydään neuvottelemassa vetäjän kanssa vastaanotolla hyvissä ajoin ennen tutkimussuunnitelman kirjoittamista.

Opettajat

Pekka Tammi, Vastaava opettaja

Opetus

6.2.2014 – 15.5.2014
Seminaari
To 6.2.2014 - 15.5.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B5005