x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KIRA1 Kirjallisuuden teoria - Kirjallisuuden teorian suuntia 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa sijoittaa yhteyksiinsä kirjallisuustieteen historiallisia kehityslinjoja, teoreettisia suuntia ja tutkimuksen klassikoita. Opiskelija pystyy erittelemään ja arvioimaan tieteenalalla käytyä teoreettista keskustelua oman tutkimuksellisen suuntautumisen hahmottamiseksi.

Opettajat

Mari Hatavara, Vastaava opettaja

Opetus

3.9.2013 – 15.10.2013
Luento-opetus
Ti 3.9.2013 - 15.10.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081

Lisätiedot

Ei ennakkoilmoittautumista.