x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KIRP5 Tekstianalyysi - Luennot 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita erilaisia tekstejä hyödyntäen kirjallisuustieteen teoreettista, metodista ja tiedollista sisältöä. Opiskelija tuntee tekstianalyysin keskeiset periaatteet ja käsitteet sekä osaa soveltaa kirjallisuustieteellisiä kysymyksenasetteluita sekä kirjallisten että muiden tekstien analysoinnissa ja tulkinnassa.

Opettajat

Maria Mäkelä, Vastaava opettaja

Opetus

3.9.2013 – 5.11.2013
Luento-opetus
Ti 3.9.2013 - 29.10.2013 viikoittain klo 12-14, Päätalo D11, 29.10.2013 Päätalo A1
Ti 5.11.2013 klo 12-14, Päätalo A1, tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.