x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– ymmärtää kääntämisen ja tulkkauksen erityispiirteitä monikielisenä ja -kulttuurisena viestintänä
– tunnistaa kääntämisen ja tulkkauksen lajeja ja niiden luonnetta
– ymmärtää kääntäjän ja tulkin ammatin perusteita
– osaa muodostaa itselleen yleiskuvan käännöstieteestä ja sen suhteista lähitieteisiin ja hallitsee tutkimusalan keskeiset käsitteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marja Kivilehto, Vastaava opettaja

Opetus

2.9.2013 – 11.11.2013
Luento-opetus
Ma 2.9.2013 - 11.11.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B 1100

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kirjatenttimahdollisuus 10.10., 12.12., 13.2. ja 10.4.

Tenttikirjallisuus

Akavan Erityisalat: Käännösalan ammatissa. (Luettavissa sähköisesti osoitteessa http://www.kaj.fi/files/376/ammattina_KAANTAJA.pdf)


Hatim, B. & Munday, J. 2004. Translation. An advanced Resource Book. London: Routledge. (Luettavissa sähköisesti Tampereen yliopiston kirjastotietokannan Tamcatin kautta)


Konttinen, Kalle & Veivo, Outi. 2008. Kääntämisen arviointi työelämässä ja koulutuksessa. (MikaEL Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu; luettavissa sähköisesti osoitteessa https://sktl-fi.directo.fi/@Bin/41023/Konttinen_Veivo.pdf)


Kääntäjä-lehden vuosikerta 2012 (numerot 1-5)


Massey, Gary & Ehrensberger-Dow, Maureen. 2011. Investigating Information Literacy: A Growing Priority in Translation Studies. Across Languages and Cultures 12 (2), s. 193–211. (Luettavissa e-lehtenä Nelli-portaalin kautta)


Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto: Tekijänoikeudet (Luettavissa sähköisesti osoitteessa https://sktl-fi.directo.fi/kaantaminen_ja_tulkkaus/tekijanoikeus/)