x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ENGA8 Romantiikan aika ja sen perintö (Ryhmä 1) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
englanti
Tyyppi
Aineopinnot
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Britannian ja Yhdysvaltain romantiikan ajan kirjallisuuden keskeisimmät tekstit ja osaa analysoida sekä vertailla niitä tekstien alkuperäisissä yhteiskunnallisissa konteksteissa. Hän ymmärtää romantiikan kirjallisuuden vaikutuksen englanninkieliseen kulttuuriin yleensä ja osaa tunnistaa näitä vaikutteita eri taiteenlajeissa ja kulttuurisissa ilmiöissä. Opiskelija osaa arvioida kirjallisia tekstejä kriittisesti, esittää niistä omia näkökantojaan ja perustella ne.

Sisältö
Opintojakso esittelee keskeistä Britannian ja Yhdysvaltain romantiikan ajan kirjallisuutta osoittaen sen vaikutuksen englanninkielisen kulttuurin ilmiöihin ja lajeihin. 1800-luvun merkittävimpien tekstien analysointi auttaa havaitsemaan ja jäsentämään romantiikan ideoiden suhteita nyky-yhteiskunnan ajattelumalleihin.

Yleiskuvaus

Luennot ja tutoriaalit kestävät 45 min (alla mainittu opetuksen alkamisaika):

Ryhmä 1 (sekä luennot että tutoriaalit: Pinni B 4087)

Luennot:
ma 3.6. klo 13.50
ti 4.6. klo 13.50
ke 5.6. klo 13.50
to 6.6. klo 13.50

ti 11.6. klo 13.50
ke 12.6. klo 13.00
to 13.6. klo 13.50
pe 14.6. klo 13.50

ma 17.6. klo 13.50
ti 18.6. klo 13.50
ke 19.6. klo 13.50

Tutoriaalit:
ti 4.6. klo 10.15
ke 5.6. klo 10.15
to 6.6. klo 10.15

ti 11.6. klo 11.05
ke 12.6. klo 10.15
to 13.6. klo 10.15
pe 14.6. klo 10.15

ma 17.6. klo 10.15
ti 18.6. klo 10.15
ke 19.6. klo 10.15
to 20.6. klo 10.15Opettajat

FM Tommi Kakko, Vastaava opettaja

Opetus

3.6.2013 – 20.6.2013
Luento-opetus 11 tuntia
Harjoitukset 11 tuntia