x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ENGA5 Kielitiede II (Ryhmä 1) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
englanti
Tyyppi
Aineopinnot
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee semantiikan, pragmatiikan ja diskurssianalyysin keskeiset lähestymistavat ja osaa soveltaa niitä englanninkielisen tekstin ja puheen analyysiin. Opiskelija tunnistaa kielessä tapahtuvia ajallisia muutoksia ja osaa selittää ja havainnollistaa niitä keskittyen esimerkkeihin nykykielessä.

Sisältö
Opiskelija tutustuu erilaisiin kielen merkitysten ja funktioiden tutkimisen lähestymistapoihin: semantiikkaan, pragmatiikkaan ja diskurssianalyysiin. Opiskelija tutustuu kielen muutoksen syihin ja eri muutostyyppeihin äänteiden, rakenteiden, sanaston ja merkitysten tasolla.

Yleiskuvaus

Opetustukiot kestävät 45 min (alla mainittu opetuksen alkamisaika):

Ryhmä 1 (Pinni B 4087)

ma 3.6. klo 11.05
ti 4.6. klo 11.05
ke 5.6. klo 13.00
to 6.6. klo 11.05

ti 11.6. klo 13.00
ke 12.6. klo 11.05
to 13.6. klo 13.00
pe 14.6. klo 11.05

ma 17.6. klo 13.00
ti 18.6. klo 11.05
ke 19.6. klo 13.00
to 20.6. klo 13.00

Tentti:
ke 26.6. klo 10-13, paikka: Pinni B LS B3107Opettajat

FM Mikko Höglund, Vastaava opettaja

Opetus

3.6.2013 – 26.6.2013
Pienryhmäopetus 15 tuntia