x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ENGA4 Englannin kielen rakenne III: Kielioppi ja konteksti (Ryhmä 1) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
englanti
Tyyppi
Aineopinnot
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee analysoimaan ja vertailemaan kielen rakenteita eri käyttötilanteissa. Opiskelija osaa kuvata eri kielenkäyttötilanteiden tyypillisiä kieliopillisia piirteitä.

Sisältö
Opiskelija tutustuu englannin kielen rakenteiden kontekstisidonnaisuuteen autenttisten teksti- ja puhenäytteiden avulla. Kurssilla opiskelija kirjoittaa esseen sovitusta aiheesta kiinnittäen huomiota sekä aiheen käsittelyyn lähdekirjallisuudessa että tarkasteltavien rakenteiden käyttöön tutkimusmateriaalissa.

Yleiskuvaus

Harjoitukset kestävät 45 min (alla kunkin opetuskerran alkamisaika):

Ryhmä 1 (Pinni B 4087, tulkkausstudio)

Ma 3.6. klo 13.00
ti 4.6. klo 13.00
ke 5.6. klo 11.05
to 6.6. klo 13.00

to 13.6. klo 11.05
pe 14.6. klo 13.00

ma 17.6. klo 11.05
ti 18.6. klo 13.00
ke 19.6. klo 11.05
to 20.6. klo 11.05

Tentti:
ti 25.6. klo 10-12, paikka: Pinni B LS B3107Opettajat

FM Hanna Parviainen, Vastaava opettaja

Opetus

3.6.2013 – 25.6.2013
Harjoitukset 12 tuntia