x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu riskienhallinnan ja vakuuttamisen peruskäsitteet, teoriapohjan sekä riskienhallinnan ja vakuuttamisen idean ja filosofian. Opiskelijalle muodostuu käsitys riskienhallinnan ja vakuuttamisen välisestä yhteydestä sekä vakuutuksen käyttökelpoisuudesta ja mahdollisuuksista erilaisten riskien hallintakeinona. Opiskelija saa yleiskuvan riskienhallintaan ja vakuuttamiseen liittyvästä tutkimuksesta sekä vakuutustieteen tiedepohjasta. Kurssin teemoja käsitellään eri tieteenalojen ja toimijoiden näkökulmasta, joten opiskelija saa kuvan myös oppiaineen suhteesta ja rajapinnasta muihin Johtamiskorkeakoulun oppiaineisiin.

Sisältö
-Riskienhallinnan peruskäsitteet; riski, riskienhallinta, riskienhallinnan perusstrategiat
-Riskin vakuutuskelpoisuus, vakuutuksen ominaisuudet, suurten lukujen laki
-Vapaaehtoisen ja lakisääteisen vakuuttamisen peruskäsitteet; kokonaisuus, roolit, yksityisen ja julkisen väliset rajapinnat
-Vakuutustuotteen erityispiirteet
-Vakuutusyhtiöiden ja -laitosten lukumäärät ja roolit (yksityiset ja julkiset toimijat)

Yleiskuvaus

Luennot (20 t) ja kirjallisuus
Tentti luennoista ja kirjallisuudesta

Tentti: ti 15.4.2014 klo 16-20 pt. ls. D10a (ei ilmoittautumista)
Uusintatentit (2 tenttimahdollisuutta) sähköisessä tentissä, joka auki rajatun ajan 15.4.-tentin jälkeen sekä syyskuussa 2014 (sähköisen tentin tarkemmasta aukiolosta ilmoitetaan opetuksen alkaessa).

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ke 5.3.2014. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelija: katso ilmoittautuminen alhaalta kohdasta "Lisätiedot".
Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti vain tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa, ilmoittautumisen tiedot päivitetään ilmoittautumisosoitteessa mainitulle sivulle. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

Opettajat

KTT Pekka Puustinen, Vastaava opettaja
KTM Jarna Kulmala, Opettaja
KTL Aarno Ahteensivu, Opettaja

Opetus

11.3.2014 – 8.4.2014
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 11.3.2014 - 8.4.2014 viikoittain klo 16.00-20, pt. ls. A1

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

1. Rantala, J. - Pentikäinen, T.: Vakuutusoppi. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2009 tai uudempi. (soveltuvin osin)

2. Dorfman, M.S.: Introduction to Risk Management and Insurance. 2007 tai uudempi. (soveltuvin osin)

3. Lisäksi luennoilla ilmoitettu materiaali.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle KATVRP11
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen 21.11.2013-26.2.2014 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Huom! Hakulomakkeella kohta "KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen"

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (80 opiskelijaa). Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsun kautta, ei siis avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352