x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA44 Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö (AYO, kirjatentti, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisoikeuskäsitteen eri merkitykset ja tulkinnat ja on perehtynyt ihmisoikeuksien rooliin ja merkitykseen kansainvälissä suhteissa. Opiskelija osaa analysoida ja ymmärtää ihmisoikeusproblematiikan merkityksen sekä paikallisesti että globaalisti. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia tarkastella rauhan ja turvallisuuden kysymyksiä ihmisoikeuksien näkökulmasta sekä ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita.

Sisältö
Ihmisoikeudet, ihmisoikeuskäytännöt, ihmisoikeusloukkaukset, suojeluvastuu, totuuskomissiot.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä (sähköisessä tentissä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana (syksyllä 2013 tai keväällä 2014).

Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille.

Opettajat

kirjallisuustentin vastaanottaja: Tarja Seppä, Vastaava opettaja

Opetus

Seminaari 24 tuntia
Ryhmätyöskentely 12 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

Goodhart (toim.), Human Rights. Politics & Practice. Oxford University Press 2009. (3 op)

sekä yksi seuraavista:

ManaWeiss, Responsibility to Protect: Cultural Perspectives of the Global South. Routledge 2011. (2 op)

WiebelhausBrahm, Truth Commissions and Transitional Societies: The Impact on Human Rights and Democracy. Routledge 2009. (2 op) (e-aineisto)

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle POLKVA44
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen
alkaa to 15.8.2013 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Huom! Hakulomakkeella kohta: "POLKVA44 Ihmisoikeudet ja..., kirjatentti". Ilmoittautua voi koko lukuvuoden 2013-2014 ajan.

Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi) huomioiden. Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820
Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352