x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus (AYO, kirjatentti tai osall. opetukseen, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen tuntemus Euroopan integraation vaikutuksesta EU:n jäsenmaiden politiikkaan sekä etujärjestöjen ja muiden toimijoiden vaikutuskanavista unionin päätöksenteossa. Opiskelija kykenee tunnistamaan kansallisen ja EU:n tason vuorovaikutuksen eurooppalaisessa politiikassa. Opiskelija hahmottaa erityisesti miten integraatio on vaikuttanut suomalaiseen poliittiseen järjestelmään ja yhteiskuntaan sekä miten Suomen poliittiset toimijat ovat pyrkineet vaikuttamaan unionin päätöksentekoon.

Sisältö
Toimivallan jakautuminen EU:n ja jäsenvaltioiden kesken; etujärjestöjen, kuntien, alueiden ja jäsenmaiden vaikutuskanavat EU:ssa; eurooppalaistuminen ja monitasoinen hallintajärjestelmä teoreettisina viitekehyksinä; integraation vaikutus jäsenmaiden politiikkaan; EU-jäsenyyden vaikutus Suomen poliittiseen järjestelmään ja yhteiskuntaan.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Suoritusvaihtoehto 1: Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä (sähköisenä tenttinä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana (syksyllä 2013 tai keväällä 2014).
Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.

Suoritusvaihtoehto 2 (lähiopetus): osallistuminen opetukseen  "POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus 5 op" keväällä 2014
- opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus)
- 20.3.-8.5.2014, linkki opetusaikatauluun
-Luennot, tutustuminen ensimmäisellä kerralla jaettavaan oppimista tukevaan aineistoon, luentokuulustelu sekä essee (8-10 sivua, riviväli 1.5 fontti 12). Opiskelija voi vapaasti valita esseen aiheen, kunhan se liittyy luentosarjan teemoihin
- opettaja Anna Hyvärinen

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille. Osallistuminen opetukseen: Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 4.3.2014. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

lähiopetus: Anna Hyvärinen, Vastaava opettaja
kirjallisuustentin vastaanottaja: Tapio Raunio, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 24 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

Greenwood, Interest Representation in the European Union. Palgrave 2011 (3 op).

Raunio - Saari (toim.), Eurooppalaistuminen. Suomen sopeutuminen Euroopan integraatioon. Gaudeamus 2006 (2 op).

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle POLVOA22
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

- kirjatenttisuoritustapaan
alkaa to 21.11.13 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Huom! Hakulomakkeessa kohta "POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason..., kirjatentti".

- lähiopetukseen ilmoittautuminen alkaa to 13.2.2014 klo 10.00 verkkolomakkeella:
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.
Huom! Hakulomakkeessa kohta "POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason..., lähiopetus".

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi 5 op tai vastaavat tiedot) huomioiden. Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820
Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352