x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko (AYO, kirjatentti, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuoliset perustiedot Euroopan integraatiosta ja Euroopan unionin päätöksenteosta. Opiskelija ymmärtää integraatiota selittäviä teorioita ja tunnistaa yhdentymisen keskeiset tapahtumat ja kehitysvaiheet toisesta maailmansodasta nykypäivään. Opiskelija osaa arvioida eri jäsenmaiden ja EU:n instituutioiden roolia integraation historiassa ja unionin päätöksenteossa. Opiskelija kykenee keskustelemaan EU:n ajankohtaisista ja tulevaisuuden haasteista sekä osaa soveltaa tietouttaan unionin toiminnan arvioimiseen.

Sisältö
Euroopan integraation teoriat, EU:n laajentuminen, EU:n ulkosuhteet, EU:n lähialuesuhteet, EU:n naapuruuspolitiikka, EU:n alueellinen yhteistyö.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Suoritusvaihtoehto 1: Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä (sähköisessä tentissä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana (syksyllä 2013 tai keväällä 2014). Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.

Suoritusvaihtoehto 2 (vain syksyllä 2013): osalllistuminen opetukseen "POLVOA21/S22 The Politics of Euroscepticism (5-10 op)" syksyllä 2013
- opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus)
- 24.10.-13.12.2013, linkki opetusaikatauluun
- opettaja Tapio Raunio

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehdossa: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille. Osallistuminen opetukseen (syksyllä 2013): Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään to 10.10.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

kirjallisuustentin vastaanottaja: Tapio Raunio, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

WienerDiez (toim.), European Integration Theory. Oxford University Press 2009. Toinen painos (3 op) sekä

Bengtsson, The EU and the European Security Order. Routledge 2009 (2op) tai
Bindi
(toim.), The Foreign Policy of the European Union. Brookings Institutions Press 2010 (2op).

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle POLVOA21
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen alkaa

- kirjatenttivaihtoehtoon to 21.11.2013 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Huom! Hakulomakkeella kohta "POLVOA21 Integraation teoria ja..., kirjatentti"

Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi) huomioiden. Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820
Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352