x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA3 Hegelin Hengen fenomenologia 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustua Hegelin "Hengen fenomenologiaan" ja oppia myös lukemaan itse tällaista vaikeaa filosofian historian tekstiä. Tenttiin tulee yksi esseekysymys, johon voi vastata luentojen pohjalta, ja yksi analyysitehtävä, jossa pitää tulkita pieni katkelma Hegelin omaa tekstiä.

Yleiskuvaus

Hengen fenomenologia on G. W. F. Hegelin varhainen pääteos, jonka merkitys 1900-luvun filosofialle on erittäin suuri: siitä ovat saaneet vaikutteita niin marxismi, fenomenologia, hermeneutiikka kuin poststrukturalismikin, ja 1900-luvun lopulla myös teoksesta on esitetty tulkintoja myös "analyyttisen filosofian" näkökulmasta. Luentosarjalla teos sijoitetaan kontekstiinsa Hegelin ajattelussa ja käydään läpi sen päälinjat. Samalla esitellään keskeisimmät kirjan myöhemmin innoittamat debatit.

Opintosuoritukseen (5op) kuuluu luentosarja, jonka aikana opiskelijat myös lukevat kirjan.

Suoritus: luentokuulustelu. Halukkaat voivat myös kirjoittaa esseen.

Luentorunko:

3.9. Johdanto: Hengen fenomenologian asema Hegelin tuotannossa
10.9.  Esipuhe: mitä Hegel tarkoittaa "hengen fenomenologialla" ja "dialektiikalla"?
17.9.  Vierailuluento: Arto Laitinen, Aistivarmuus
24.9.  Herran ja rengin dialektiikka
1.10  Järki
8.10    Siveellisyys
22.10.   Sivistys
29.10.  Moraali
5.11.  Taide
12.11.   Uskonto
19.11.   Ei luentoa
26.11.   Absoluuttinen tieto
3.12.   Tentti

Kurssin RÄSTITENTTI on to 16.1.2014 klo 13-15 Päätalon luentosalissa LS A3. Tenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Opettajat

prof. Susanna Lindberg, Vastaava opettaja
susanna.e.lindberg[ät]uta.fi

Opetus

3.9.2013 – 3.12.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 3.9.2013 - 3.12.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

G. W. H. Hegel,Phänomenologie des Geistes. Taskupainokset saatavissa sekä Felix Meinerin että Suhrkampin editioina.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1976). Phenomenology of Spirit. Kääntänyt A. V. Miller. Oxford University Press, Oxford.


Terry Pinkardin uusi käännös on luettavissa netissä: http://terrypinkard.weebly.com/phenomenology-of-spirit-page.html

Lisätiedot

Kurssin voi suorittaa myös kirjoittamalla luentopäiväkirjan.

Mikä on luentopäiväkirja?

Luentopäiväkirja on teksti, jota kirjoitetaan luentosarjan ohessa ja joka palautetaan viimeistään tenttipäivänä sähköpostin liitetiedostona luentosarjan opettajalle: Susanna.E.Lindberg@uta.fi

Luentopäiväkirjassa muotoillaan itse ja pohditaan jokaisen luennon sisältöä: se ei siis ole pelkkä nippu luentomuistiinpanoja, vaan niiden pohjalta kirjoitettu oma teksti. Tavoitteena on, että luennolla esitellyt ajatukset lähtevät elämään omaa elämäänsä, eivätkä jää vain informaatioksi kaiken muun informaation joukkoon. Parhaassa tapauksessa päiväkirjamerkinnästä käy ilmi luennon johtoajatus tai sen pääkohdat, joku luennon mittaan esiin noussut erityisen kiinnostava kysymys, ja omaa pohdintaa näistä aiheista. Luennosta riippuen eri elementit korostuvat eri päiväkirjamerkinnöissä. Ennen päiväkirjan palauttamista sille kirjoitetaan vielä lyhyet johdanto- ja johtopäätösluvut, joissa pohditaan koko luentosarjan antia yleisellä tasolla.

Luentopäiväkirjaan kirjoitetaan jotakin joka luennosta. Jotta tämä onnistuisi, päiväkirjamerkintöjä kannattaa tehdä joka luennon jälkeen: muuten parhaat ajatukset unohtuvat varmasti. Ennen päiväkirjan palauttamista se muotoillaan luettavaksi kokonaisuudeksi. Jos käy niin, että jollekin luennolle ei pääse eikä saa lainaksi kenenkään muistinpanoja saadakseen selville mistä luennolla puhuttiin, suoritusta ei hylätä, mutta näin lyhyeltä luentosarjalta saisi kuitenkin puuttua korkeintaan kahden luennon päiväkirjamerkinnät sa