x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA23 Eurooppalainen, euraasialainen ja globaali energiapolitiikka (AYO, kirjatentti, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella energian tuotantoon, kauppaan ja käyttöön liittyvää politiikkaa Euroopan, Euraasian (ml. Venäjä) tasoilla sekä globaalitasolla. Hän osaa soveltaa teoreettisia perspektiivejä tämän monimutkaisen aihealueen jäsentämiseen. Opiskelija osaa erotella energiapolitiikan maantieteelliset, taloudelliset, institutionaaliset ja ekologiset ulottuvuudet; hän ymmärtää perinteisen fossiilisiin polttoaineisiin ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvan politiikan erot.

Sisältö
Globaali energiapolitiikka, euraasialainen energiapolitiikka, Venäjän energiapolitiikka, eurooppalainen energiapolitiikka, EU:n energiapolitiikka.

Yleiskuvaus

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan kirjallisuustenttinä (sähköisessä tentissä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana (syksy 2013 tai kevät 2014). Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 31.8.2014 saakka, jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi

Opintojakso kuuluu kansainvälisen politiikan vaihtoehtoiseen moduuliin POLKVA20 EU:n ulkosuhteet 10 op

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Opettajat

kirjallisuustentin vastaanottaja: Hanna Ojanen, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

Lesagede GraafWestphal, Global Energy Governance in a Multipolar World. Ashgate 2010 (2 op) sekä

Aalto (toim.), Russia’s Energy Policies: National, Interregional and Global Levels. Edward Elgar 2012 (3 op) tai
Morata
Sandoval, European Energy Policy: An Environmental Approach. Edward Elgar 2012 (3 op).

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle POLKVA23
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

alkaa to 21.11.2013 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Huom! Hakulomakkeella kohta "POLKVA23 Eurooppalainen, euraasialainen..., kirjatentti", Ilmoittautua voi koko lukuvuoden 2013-2014 ajan.

Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (25 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi) huomioiden. Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820
Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352