x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA21 Euroopan integraation teoria ja ulkosuhteet (AYO, kirjatentti tai osall. opetukseen, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Euroopan integraation keskeisimmät teoriat ja osaa soveltaa niitä erityisesti Euroopan Unionin ulkosuhteiden tarkasteluun. Opiskelija saavuttaa perusvalmiudet analysoida EU:n roolia eri maantieteellisissä konteksteissa ja ymmärtää alueellisen yhteistyön merkityksen EU:n naapurustossa.

Sisältö:
Euroopan integraation teoriat, EU:n laajentuminen, EU:n ulkosuhteet, EU:n lähialuesuhteet, EU:n naapuruuspolitiikka, EU:n alueellinen yhteistyö.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta Lisätiedot.

Suoritustapa 1: Opintojakso suoritetaan kirjallisena tenttinä (sähköisessä tentissä) opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Huom! Itsenäisesti suoritettavaan kirjatenttiin annetaan opinto-oikeusaikaa 6 kk (ilmoittautumisesta lukien), jonka aikana tentti (ja mahdolliset uusintatentit) on suoritettava.
Suoritustapa 2 (lähiopetus): osallistuminen opetukseen "POLKVA21/22 East Central Europe and Russia 5 op" keväällä 2014
-opetus tutkinto-opetuksen ryhmässä (päiväopetus)
- 13.1.-13.2.2014 (20 h), linkki opetusaikatauluun
- Participation in teaching, essay or exam
- opettaja Heino Nyyssönen
Huom! Opetukseen osallistumalla voi korvata joko POLKVA21 tai POLKVA22 -opintojakson kirjatentin suorittamisen (ei molempia). Jos suoritat POLKVA21 osallistumalla opetukseen; POLKVA22 tulee suorittaa kirjatenttinä.

Opintojakso kuuluu kansainvälisen politiikan vaihtoehtoiseen moduuliin POLKVA20 EU:n ulkosuhteet 10 op

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi

Maksu

50 euroa
Kirjatenttivaihtoehto: Opintomaksu laskutetaan. Opinto-oikeuden perumisehdot ilmoitetaan opiskelijakirjeessä, joka postitetaan opintoihin ilmoittautuneille. Osallistuminen opetukseen: Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 19.12.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

lähiopetus: Heino Nyyssönen, Vastaava opettaja
kirjallisuustentin vastaanottaja: Hanna Ojanen, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävät oppimateriaalit:

WienerDiez (toim.), European Integration Theory. Oxford University Press 2009. Toinen painos (3 op) sekä

Bengtsson, The EU and the European Security Order. Routledge 2009 (2op) tai
Bindi
(toim.), The Foreign Policy of the European Union. Brookings Institutions Press 2010 (2op).

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle POLKVA21
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

-kirjatenttisuoritustapaan alkaa to 21.11.13 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Huom! Hakulomakkeessa kohta "POLKVA21 Euroopan integraation..., kirjatentti".

- lähiopetukseen ilmoittautuminen alkaa to 21.11.2013 klo 10.00 verkossa olevalla hakulomakkeella. Huom! Hakulomakkeessa kohta "POLKVA21 Euroopan integraation..., lähiopetus".

Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opintojakson nimi ilmestyy lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.
Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (10 opiskelijaa/opintojakso) vaadittavat edeltävät opinnot (POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi) huomioiden. Muista toimittaa avoimeen yliopistoon opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820
Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050 462 7352