x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.2.3 Elämä ja kertomus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa kertomuksen ja erottaa sen toisenlaisista puheen ja tekstin muodoista. Opiskelija hahmottaa sen, mitä kertomukset tekevät suhteessa kokemukseen ja elämän jäsentämiseen. Opiskelija osaa tehdä eron kertomuksen (rajattu merkitys) ja kerronnallisuuden (laaja merkitys) välillä.

Yleiskuvaus

Elämä ja kertomus

Kertomuksen tutkimuksen kurssi

Kertomus on ihmisen keskeinen tapa välittää kokemuksiaan poikkeuksellisista tapahtumista: sairaudesta, kuolemasta, rakkaudesta tai työttömyydestä. Kertomalla ihmiset luovat ja vaihtavat käsityksiä sukupuolesta, luokasta ja toiseudesta. Mutta onko itse elämä kertomus? Elävätkö ihmiset kertomuksia? Onko kokemus jo alun perin kertomus? Tuleeko kypsällä, itsenäisellä ihmisellä olla kertomus, jonka pohjalta hän suhteutuu tulevaisuuteen ja menneeseen? Vai onko elämä ja kokemus päinvastoin kaaosta, johon vasta jälkikäteen luodaan pakottavaa järjestystä kertomalla kokemuksesta? Filosofit (MacIntyre, Ricoeur, Schechtman, Strawson), historioitsijat (Mink, White), psykologit (Bruner, Freeman) ja sosiaalitieteilijät ovat keskustelleet aiheesta viimeisen 40 vuoden ajan. Kysymykset liittyvät siihen, millainen sosiaalisen toiminnan väline ja rakenne kertomus on, mitä sillä tehdään ja miten kertomukset vaikuttavat sosiaalisen todellisuuden muotoutumiseen. Onko tai tuleeko kaikilla ihmisillä olla kertomus tai omaelämäkerta?

Korvaa kohdista SOS6.2.3 ja SOSM5.1 (5 op)

Aika: 4. periodi; ma 12–14 ja pe 10-12

Kesto: 24 h, harjoitustehtävät

Ryhmäkoko: Max 30 opiskelijaa

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Matti Hyvärinen, Vastaava opettaja

Opetus

14.3.2014 – 5.5.2014
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 14.3.2014 - 2.5.2014 viikoittain klo 10-12, Linna K110
Ma 17.3.2014 - 5.5.2014 viikoittain klo 12-14, Linna K110

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aineiston monipuolinen analyysi kurssilla opittuja välineitä käyttäen & laaja kirjallisuuteen tukeutuminen

Lisätiedot


Opetus
14.3.- 5.5.2014

Psykologiassa kurssi soveltuu kohtaan: PSYS11 syventävien valinnaiset opinnot