x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOPP4.3 Sosiaaliantropologia (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • SOPP4.3 Sosiaaliantropologia
    Osallistuminen opetukseen - Johdantoluennot ja lukupiiri sekä loppuraportti
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaaliantropologian erityisen luonteen suhteessa muihin sosiaalitieteisiin. Opiskelija tunnistaa sosiaaliantropologialle tyypillisen tavan tarkastella yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä. Hänellä on myös perustiedot oppialan historiasta ja nykykeskusteluista sekä keskeisistä käsitteistä ja tutkimuksellisista lähestymistavoista.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään antropologisiin peruskäsitteisiin ja metodologisiin lähestymistapoihin, hahmotetaan antropologian oppihistorian pääsuuntaukset ja tutustutaan esimerkkeihin empiirisestä tutkimuksesta.

Opettajat

Opetus

Luento-opetus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kaikille pakollinen lukupiiriteos:

Eriksen, Thomas Hylland (2004). Toista Maata. Johdatus antropologiaan. Helsinki: Gaudeamus.

 

Lisäksi opettajan ohjeiden mukaan suoritetaan osia seuraavista teoksista:

Peters-Golden (2006) Culture Sketches: Case Studies in Anthropology. McRaw Hill.

Teppo (toim.) (2011) Afrikan aika: Näkökulmia Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan. SKS.

Hirsiaho, Korpela & Rantalaiho (toim.) (2005) Kohtaamisia rajoilla. SKS.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen jakso. Jaksoista SOPP4.1-SOPP4.5 ja STPP1 valitaan kolme valinnaista jaksoa. Tämän jakson opetus on Tampereella.