x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA7 Lapset ja lastensuojelu 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa lastensuojelun yhteiskunnallisen paikan ja tehtävät ja osaa liittää sen osaksi sosiaalityön toimintakenttää. Opiskelija tuntee lastensuojelun järjestelmän keskeiset piirteet, sitoumukset ja käytännöt.

Yleiskuvaus

Kurssi toimii johdatuksena lastensuojeluun osana suomalaista lasten ja perheiden palvelujärjestelmää. Lastensuojeluun liittyvät yhteiskunnalliset, ammatilliset ja moraaliset jännitteet samoin kuin lastensuojelun tutkimus ovat esillä.

Ohjelma (alustava)

1. Johdanto aiheeseen (Mitä lastensuojelu on?) ja kurssiin

2. Lastensuojelun keskeinen sisältö ja kehityslinjat

3. Lastensuojelussa kohdattavat ilmiöt, asiat ja ihmiset

4. Mitä tulevan sosiaalityöntekijän tulisi tietää lastensuojelusta?

5. Lastensuojelun teoria ja tutkimus

6. Lapsia koskeva hyvinvointitieto 

7. Sijaishuolto lastensuojeluna

8. Tieto, taito ja moraali lastensuojelussa

Opettajat

Tarja Pösö, Vastaava opettaja
tarja.poso[ät]uta.fi

Opetus

7.1.2014 – 25.2.2014
Luento-opetus
Ti 7.1.2014 - 25.2.2014 viikoittain klo 9-12, Auttila 124

Lisätiedot

Kurssilla on vierailevia opettajia. Kurssille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Edeltäviä opintoja sosiaalityöstä ei edellytetä. Kurssi (5 op) suoritetaan osallistumalla opetukseen, perehtymällä oheismateriaaliin kutakin kertaa varten ja kirjoittamalla kurssin kokonaisuudesta (luennoista ja oheismateriaalista) oppimispäiväkirjan, joka tulee palauttaa 15.3.2014 mennessä sähköpostitse opettajalle. Vaihtoehtoisesti jakson STYA7 (5 op) voi suorittaa kirjallisuuskuulusteluna opetussuunnitelman mukaisesti.

Tarkempia tietoja:

Tarja Pösö
050-4336258
tarja.poso@uta.fi