x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYY1 Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä - Tiedonhankinnan perusteet 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on peruskäsitys yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevan tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan, sen eri toimijoihin ja instituutioihin. Opiskelija ymmärtää esimerkkien avulla, miten eri ihmistieteiden alat jäsentävät nykymaailmaa, miten ne asettavat sitä koskevia kysymyksiä ja miten tutkimuksen tuottama tieto ja näkemykset syntyvät vastauksena näihin kysymyksiin. Hän osaa alustavasti suhteuttaa ajankohtaista yhteiskuntakeskustelua tutkimustietoon, osaa erottaa tutkimuksen tiedonintressejä muiden toimijoiden näkökulmista ja oppii suhteuttamaan omaa ymmärrystään tutkimuksen tapaan käsitteellistää ajankohtaisia kysymyksiä.

Opiskelija osaa etsiä opinnoissa tarvittavia kirjoja sekä tietyn aihepiirin painettuja ja elektronisia aineistoja (e-lehdet, e-kirjat) erilaisia tietokantapalveluita hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää lähdekritiikin tärkeyden ja tietää tieteellisen viittauskäytännön periaatteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Teppo Hjelt, Vastaava opettaja
teppo.hjelt[ät]tut.fi

Opetus

9.9.2013 – 24.9.2013
Luento-opetus 1 tuntia
Ma 9.9.2013 klo 9.00-10.00, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Harjoitukset 6 tuntia
Ti 10.9.2013 - 24.9.2013 viikoittain klo 8.30-10.00, Porin yliopistokeskuksen luokka 107

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opintojaksoon sisältyy 7 tuntia lähiopetusta sekä lisäksi omatoimista opiskelua. Opintojaksosta on hyötyä kaikille opiskelijoille, mutta osallistumista suositellaan etenkin opiskelijoille, jotka eivät ole aktiivisesti käyttäneet nykyaikaisia tiedonhankinnan menetelmiä ja verkkopalveluita (korkeakoulukirjastojen tietokannat, Nelli-portaali, tieteelliset artikkelitietokannat ym).