x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.2.2 Perheen vuorovaikutus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee aihepiiriä koskevan tutkimustradition kokonaiskuvan sisältäen lapsuutta, nuoruutta ja perheen vuorovaikutusta koskevat erityiskysymykset sekä yhteiskunnallis-historialliset kehitys- ja muutospolut.

Yleiskuvaus

Kurssilla käydään läpi perheen vuorovaikutuksen tutkimuksen metodologiaa ja analysointitapoja. Kurssin luento-osuus koostuu aikaisemmasta tutkimuksesta ja keskeisistä tutkimussuuntauksista. Opiskelijat lukevat luentoihin liittyviä artikkeleita tai muita tekstejä kotona ja niistä keskustellaan luentojen yhteydessä.Luentojen lisäksi harjoitellaan videoidun aineiston analysointia. Analysoitava videoaineisto liittyy meneillään olevaan tutkimusprosessiin ja siinä esitellään erilaisia perheen arkipäivään liittyviä vuorovaikutustilanteita. Kurssi sopii vuorovaikutuksen tutkimuksesta ja perhetematiikasta kiinnostuneille sekä sosiaalipsykologian maisteriopintoihin suuntautuville opiskelijoille.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.

Suoritusmuoto: Luentoseminaariin ja harjoituksiin osallistuminen (20 lähiopetustuntia), oheismateriaalin lukeminen ja siihen liittyvään keskusteluun osallistuminen sekä harjoitustyö/essee.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa päättyy 23.2.2014. Kurssille valitaan korkeintaan 18 opiskelijaa. Valintaperusteina ovat suoritettujen opintopisteiden kokonaismäärä ja vuorovaikutuksen tutkimuksen aikaisemmin suoritetut opintojaksot (esim. SPSYA2.1 Vuorovaikutusprosessi, SPSYA2.3 Diskursiiviset käytännöt ja kulttuuri tai SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri). Avoimen yliopiston opiskelijoita voidaan ottaa kurssille korkeintaan 5. Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat suoraan kurssin opettajille.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tiina Mälkiä, Vastaava opettaja
Eero Suoninen, Vastaava opettaja

Opetus

11.3.2014 – 29.4.2014
Seminaari 20 tuntia
Ti 11.3.2014 - 29.4.2014 viikoittain klo 9-12, Ensimmäinen tapaamien salissa LINNA 5101
Poikkeukset:
, HUOM!!! Ei kokoontumista 18.3. ja aikavälillä 25.3.-29.4. kokoonnutaan salissa Linna K106.
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssisuoritus voidaan merkitä joko Sosiaalipsykologian alat II, sosiaalipsykologia –aineopintokokonaisuuden osaksi koodilla SOS6.2.3 tai valinnaisiin opintoihin Perhe ja elämänkulku –teemakokonaisuuteen koodilla SOS10.2.2 joko aine- tai syventäviin opintoihin.

Periodi 4., tiistaisin 9-12, max 18 opiskelijaa.

HUOM!!! Opetus alkaa 11.3. salissa LINNA 5101. Seuraavalla viikolla (18.3.) ei opetusta.  Tästä eteen päin (alk. 25.3.) kokoonnutaan salissa LINNA  K106.