x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM4 Harjoittelun palautekeskustelut (klk 2014) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa eritellä yhteiskuntatieteellisten yliopisto-opintojen tuottamia yleisiä työelämävalmiuksia. Opiskelija osaa avartaa omaa ammatillista identiteettiään ja on kykenevä arvioimaan omaa asiantuntijuuttaan ja siihen liittyviä kehittämistarpeitaan. Opiskelija soveltaa tutkimuksellista sekä oman tieteenalansa näkökulmaa työelämän käytäntöihin. Opiskelija osaa arvioida tarkastelun kohteena olevan organisaation yhteiskunnallista asemaa, työkulttuuria ja työkäytäntöjä.Opiskelija ymmärtää työnhakuprosessia ja sen edellyttämiä taitoja.

Yleiskuvaus

Opintojakso SOSM4 (10 op) koostuu valmennusseminaarista, joka järjestetään vuosittain tammikuussa, työelämäjaksosta, raportista sekä harjoittelun jälkeisestä palauteseminaarista. Työelämäjakso (3 kk) voi koostua työharjoittelusta, vapaaehtoistyöstä tai projektityöstä. Palautekeskusteluja järjestetään sekä keväällä että syksyllä tarpeen mukaan.

Työharjoittelun hallinnollisista kysymyksistä vastaa Paula Ristimäki (tiedotus, harjoittelusopimukset, harjoittelutuki ym. harjoitteluun liittyvät asiat). Opettajakoordinaattorina lkv. 2013-14 toimii Jaana Kuusipalo.

Kukin harjoittelija osallistuu palautekeskusteluun harjoittelun päätytttyä.

*******************************

Harjoittelun palautekeskustelut klk 2014

Kevään toinen palautekeskustelu pidetään maanantaina 12.5.2014 klo 12-15. Opettaja: Jaana Kuuusipalo. Paikka: Linna 6031.

Ilmoittautuminen kurssin Moodle-sivuilla tai opettajalle viimeistään 5.5.2014. Harjoitteluraportti palautetaan kurssin Moodle-sivulle sille varattuun kohtaan tai opettajalle (jaana.kuusipalo@uta.fi)

Huom! Kevään 2014 palautekeskustelut on tarkoitettu sekä v. 2013 että v.2014 harjoittelun suorittaneille opiskelijoille.Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin Moodle-sivuilla tai opettajalle

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jaana Kuusipalo ( koordinaattori, sosiaalitieteet), Vastaava opettaja
Pasi Pyöriä (sosiologia, työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma), Opettaja
Paula Ristimäki (sosiaalitieteet), Opettaja
Lina van Aerschot (sosiaalitieteet), Opettaja

Opetus

12.5.2014 – 12.5.2014
Seminaari
Ma 12.5.2014 klo 12-15, Linna 6031

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.