x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen ja osaa arvioida kvantitatiivisin menetelmin tuotettua tutkimustietoa. Opiskelija harjaantuu kvantitatiivisen tutkimusprosessin läpiviemiseen: suunnitteluun, aineiston hankintaan, kuvailevan analyysin tekemiseen SPSS-ohjelmalla sekä raportointiin.

Yleiskuvaus

Luennot pidetään ajalla 7.1.- 28.1 ja 11.3.-1.4.

Harjoitusryhmät (4 ryhmää) toteutuvat aikavälillä 16.1.-24.4. (klo 8-10, klo 10-12,  klo 12-14 ja klo 14-16). HUOM! Harjoitusryhmiä ei 13.2.Tarkempaa tietoa harjoitteluryhmistä myöhemmin.

Opettajat

Katja Kuusisto (koordinaattori), Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2014 – 10.4.2014
Luento-opetus
LUENNOT
Ti 7.1.2014 - 28.1.2014 viikoittain klo 14-16, Linna K103
LUENNOT
Ti 11.3.2014 - 1.4.2014 viikoittain klo 14-16, Linna K103
Harjoitukset

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN nyt käynnissä, päättyy 31.12.2013 klo 23.59 !
Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella osoitteessa:

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/8643/lomake.html

Lomakkeella ilmoittaudutaan kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien harjoitusryhmiin. Luennoille osallistuminen on osa opintojaksoa ja harjoitusryhmiin ilmoittautuminen pitää siten sisällään myös oletuksen opiskelijan osallistumisesta luennoille. Opiskelu tapahtuu pbl-menetelmää noudattaen, jolloin luennot, harjoitukset ja opiskelijoiden muu työskentely ovat kaikki oleellinen osa kurssia ja sen suoritusta.

HUOM! Sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien kanssa suositellaan suoritettavaksi samana lukuvuonna kohdat STYA4A/SOS7.1 Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät, luennot ja harjoitukset 5 op sekä Kandidaatin tutkielmaopinnot STYA5/SOS9. Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmassa kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät sijoittuu ohjeellisen etenemisen mukaisesti 2. opintovuoden keväälle.

Opintokohdan koordinaattorina toimii Katja Kuusisto ja kaikissa opintokohtaa koskevissa kysymyksissä voi kääntyä hänen puoleensa (katja.n.kuusisto@uta.fi).