x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalitutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia. Hänellä on perusedellytykset lukea ja ymmärtää sosiaalitieteellistä kirjallisuutta ja tunnistaa sen kysymyksenasetteluja.

Yleiskuvaus

SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I perehdyttää opiskelijat sosiaalitieteen keskeisiin käsitteellisiin jäsennyksiin ja teoreettisiin ajattelutapoihin. Jakso kuuluu sosiaalitieteen kandidaattiohjelmaan ja sen kohderyhmänä ovat kaikki tutkinto-ohjelman omat opiskelijat sekä sivuaineenaan sosiaalitieteitä opiskelevat.

SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I on 5 opintopisteen laajuinen opintojakso.

HUOM! Jakso muodostuu kahdesta erillisestä suorituksesta.

A. Luento-opetus (2 op) joka järjestetään 3. periodilla .

B. Kirjallinen tentti (3 op), joka suoritetaan sähköisenä tenttinä opiskelijan itse valitsemana ajankohtana (kirjallisuus: Risto Heiskala: Toiminta, tapa ja rakenne. Gaudeamus 2000 sekä Berger & Luckmann: Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen, Gaudeamus 1994). Kirjallisen tentin ottaa vastaan Tiina Saari.

Luento-opetus järjestetään useiden oppiaineiden yhteistyönä.

Luento-opetuksen aikataulu:

Luennot maanantaisin klo 16 - 18

Paikka: Linna K103

 

13.1. Jari Aro: Yhteiskuntatieteiden teoreettisia lähtökohtia

20.1. Anna Rastas: Kulttuuri antropologisena käsitteenä

27.1. Risto Heiskala: Toiminta ja tavanmukaisuus

3.2. Sanna Raudaskoski: Toiminta ja vuorovaikutus

10.2. Ritva Nätkin: Hoivan käsitteellistäminen ja politisoituminen

17.2. Matti Hyvärinen: Kertomus, toiminta ja rakenne

24.2. Taina Kinnunen: Sukupuoli yhteiskuntatutkimuksessa


Luentosarjalle ei ole erillistä ilmoittautumista.

Luentoihin liittyvät materiaalit ja muu kurssin suorittamiseen liittyvä ohjeistus jaetaan moodle-alustan kautta.

Ohjeet moodleen liittymiseksi annetaan luentosarjan alussa. Moodle avautuu opiskelijoille 13.1.2014

Kurssin nimi moodlessa:

Kurssikategoriat: Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I 2014

Suora linkki:

https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=3297


Luento-opetus suoritetaan kirjallisella oppimispäiväkirjalla. Ohjeistus ja arviointiperusteet annetaan luentosarjan alussa. Suoritukset arvioidaan numerolla 1–5.

Opettajat

Jari Aro (koordinaattori), Vastaava opettaja
jari.aro[ät]uta.fi

Opetus

13.1.2014 – 24.2.2014
Luento-opetus 14 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.