x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYY1A Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä - Luennot (verkko-opintoina) 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on peruskäsitys yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevan tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan, sen eri toimijoihin ja instituutioihin. Opiskelija ymmärtää esimerkkien avulla, miten eri ihmistieteiden alat jäsentävät nykymaailmaa, miten ne asettavat sitä koskevia kysymyksiä ja miten tutkimuksen tuottama tieto ja näkemykset syntyvät vastauksena näihin kysymyksiin. Hän osaa alustavasti suhteuttaa ajankohtaista yhteiskuntakeskustelua tutkimustietoon, osaa erottaa tutkimuksen tiedonintressejä muiden toimijoiden näkökulmista ja oppii suhteuttamaan omaa ymmärrystään tutkimuksen tapaan käsitteellistää ajankohtaisia kysymyksiä.

Opiskelija osaa etsiä opinnoissa tarvittavia kirjoja sekä tietyn aihepiirin painettuja ja elektronisia aineistoja (e-lehdet, e-kirjat) erilaisia tietokantapalveluita hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää lähdekritiikin tärkeyden ja tietää tieteellisen viittauskäytännön periaatteet.

Yleiskuvaus

HUOM! Kurssialue avautuu NettiOpsu-ilmoittautuneille ti 29.10.2013 ja ensimmäisen viikon tehtävän vastausaikaa on torstaihin 31.10.2013 saakka.

Kurssialue:

https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=2834

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina ilman lähitapaamisia. Kurssi alkaa ma 28.10. Kurssin suorittaminen edellyttää oppimateriaaleihin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan. Joka maanantai 9.12. saakka avataan viikoittain uudet aineistot ja niihin liittyvä tehtävä. Tehtävä on palautettava kyseisen viikon keskiviikkoon mennessä. Opettaja antaa palautteen viikon tehtävistä perjantaina. Tämän lisäksi tehdään essee kurssiin liittyvien lukemistojen perusteella.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Risto Kunelius, Opettaja
risto.kunelius[ät]uta.fi

Opetus

28.10.2013 – 13.12.2013
Luento-opetus 24 tuntia Verkossa

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.