x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PORU12 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Ruotsin kieli, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä tiettyä tarkoitusta varten asiantuntijana suullisissa ja kirjallisissa oman alansa tilanteissa niin, että hän ottaa huomioon viestintätilanteen tavoitteen, sisällön, osapuolet ja viestintätavan.
Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, opiskelustaan ja omasta alastaan
- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä
- ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään oman alansa kysymyksistä
- referoida ja viitata tietolähteisiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.


Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tuntiopettaja Leena Ranta, Vastaava opettaja
Leena.Ranta[ät]uta.fi

Opetus

19.9.2013 – 21.11.2013
Pienryhmäopetus 36 tuntia
Pienryhmäopetus 36 t
To 19.9.2013 - 12.12.2013 viikoittain klo 8.30-11, Porin yliopistokeskuksen luokka 107, Huom. ei opetusta to 17.10.2013 (vko 42)
Poikkeukset:
To 19.12.2013 klo 8.30-10, Porin yliopistokeskuksen luokka 107, kirjallinen tentti
To 19.12.2013 klo 10-12, pienryhmätila 385, suullinen tentti

Lisätiedot

Opiskelijamäärä on rajoitettu maks. 18 opiskelijaan. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisena tai  kolmantena opiskeluvuotena.

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelija suorittaa siinä tapauksessa, jos opintojakso on määritelty aikaisempaa koulutusta täydentäväksi opinnoksi.