x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POSU1 Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa
- soveltaa tieteellisen kirjoittamisen konventioita ja kehittää akateemisia tekstitaitojaan
- argumentoida tarkoituksenmukaisesti ja käyttää eri lähteistä peräisin olevaa tietoa omassa tekstissään
- antaa ja käyttää hyväkseen palautetta
- arvioida tekstiä tietyn tekstilajin edustajana
- laatia yleistajuista tekstiä tieteellisen tekstin pohjalta
- soveltaa kielenkäytön normeja ja viimeistellä tekstinsä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Huom. aloitustapaamiseen 16.9.2013 kannattaa mennä paikan päälle, jos opintojakso on suorittamatta, vaikkei olisi etukäteen ilmoittautunut. Opintojakson opettajaan voi olla tarvittaessa myös sähköpostilla yhteydessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Katariina Pitkänen, Opettaja
katariina.a.pitkanen[ät]uta.fi

Opetus

16.9.2013 – 23.11.2013
Pienryhmäopetus 2 tuntia + 28 tuntia Verkossa
Ma 16.9.2013 klo 10-12, Porin yliopistokeskuksen luokka 103, aloitustapaamisen jälkeen opetus on verkko-opetusta

Lisätiedot

Opintojakson opiskelijamäärä on rajoitettu maks. noin 20 opiskelijaan. Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen. Etusija on opiskelijoilla, jotka ovat opinnoissaan pisimmälle ehtineitä (kandidaatin tutkielma seminaari vaiheessa). 

Opintojaksolla on aloitustapaaminen, jonka jälkeen opetus toteutetaan verkko-opetuksena.

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelija suorittaa siinä tapauksessa, että opintojakso on määritelty aikaisempaa koulutusta täydentäväksi opinnoksi.