x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYA11 Kandidaatintutkielma - Seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkielman tehtyään opiskelija osaa toteuttaa pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen. Hän osaa etsiä tieteellistä tietoa ja suhteuttaa tutkimustuloksia toisiinsa, luoda ja rajata tutkimuskysymyksiä, soveltaa valittuja tutkimusmenetelmiä tutkimusongelman ratkaisemiseen ja laatia pienimuotoisen tutkimusraportin. Opiskelija osaa myös ryhmätilanteessa esitellä tutkimustuloksia sekä arvioida ja kommentoida toisen tekemää tutkimusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mervi Ruokolainen, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2014 – 16.5.2014
Luento-opetus
Kaikille yhteiset luennot
Ke 8.1.2014 klo 9.15-10.45, Linna 4013
To 16.1.2014 klo 9.15-10.45, Linna 4013
To 30.1.2014 klo 9.15-10.45, Linna 4013
Ke 12.3.2014 klo 9.15-10.45, Linna 4013
Ke 9.4.2014 klo 9.15-10.45, Linna 4013
Seminaari
Itsenäinen työskentely

Lisätiedot

Opiskelijan tulee osallistua myös toiseen seuraavista kirjaston järjestämistä tiedonhankintakoulutuksista:
- to 9.1. klo 10.15 - 11.45 Linna 3021
- pe 10.1. klo 10.15 - 11.45 Linna 3021

Ohjeita psykologian kandidaatin tutkielman tekoon