x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYA8 Asiakastyön menetelmät ja teoriat 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

LUENTOJAKSO: Opiskelija tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen ja haastattelun perusteet ja osaa eritellä asiakastyön menetelmien roolia asiakastyössä. Opiskelija tuntee asiakastyössä käytettäviä interventiomenetelmiä ja tapoja, joilla menetelmiä sovelletaan käytännössä.

HARJOITUSJAKSO: Harjoitusjakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa asiakkaan ammatillisen alkuhaastattelun. Hän tuntee psykologisen keskustelun prosessin ja verbaalisen ja nonverbaalisen vaikuttamisen keinoja sekä osaa analysoida ja arvioida keskustelun rakennetta ja vuorovaikutusta.

Yleiskuvaus

Kurssilla sosiaalityön ja psykologian opiskelijat opiskelevat yhdessä ja kirjoittavat loppuesseen viiden hengen sekaryhmissä. Tavoitteena on oppia myös monialaista yhdessä pohtimista ja tekemistä.Seminaarin ohjelma varmistuu syksyyn mennessä.

Kurssi tarjotaan myös sosiaalityön käytännön opettajille ja psykologian ammattityön opettajille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Psykologian opiskelijat ilmoittautuvat kurssille myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Opettajat

psykologian yliopistonlehtori Marika Kuusisto, Vastaava opettaja
tuntiopettajat, Vastaava opettaja
sosiaalityön yliopistonlehtori, Opettaja

Opetus

Luento-opetus
Luennot
Pe 25.10.2013 klo 12-15, Atalpa 140
Pe 1.11.2013 klo 12-15, Päätalo A4
Pe 8.11.2013 - 13.12.2013 viikoittain klo 12-15, Atalpa 140
Ti 21.1.2014 - 18.2.2014 viikoittain klo 12-14, Linna 4013
Alkutentti
Ti 14.1.2014 klo 12-14, Linna 4013, Tentitään EGAN: The skilled helper
To 20.2.2014 klo 12.00-14, Linna 4013, 1. uusintatentti
To 20.3.2014 klo 12-14, Linna 4013, 2. uusintatentti
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ke 15.1.2014 - 12.2.2014 viikoittain klo 9-12, Linna 4049
Ryhmä 2
To 16.1.2014 - 13.2.2014 viikoittain klo 12.30-15.30, Linna 4049
Ryhmä 3
Pe 17.1.2014 - 7.2.2014 viikoittain klo 12-15, Linna 4049
Ti 18.2.2014 klo 9-12, Linna 4049
Kaikille yhteiset harjoitukset
Ke 19.2.2014 klo 8-13, Linna 4013, 4043 ja 4048

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, ryhmäessee (periodi II), alkutentti (periodi III) ja oppimispäiväkirja.

Oppimateriaalit

Ryhmä valitsee vähintään kaksi kohtaa seuraavista (jokainen opiskelija lukee yhden kohdan kirjallisuuden):

1. Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio (toim.), Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Tammi 2008.

2. Seikkula & Arnkil, Dialoginen verkostotyö. Tammi 2005.

3. Sommers-Flanagan R & Sommers-Flanagan J, Clinical interviewing. Wiley 2003 (3. painos), Part I ja II.

Lisätiedot

Luento-opetus. Opiskelijat laativat ryhmäesseen luentojen ja opintojaksojen kirjallisuuden pohjalta.