x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYA4 Psykologian tutkimusmenetelmät II: kokeellinen ja korrelatiivinen tutkimus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida tilastollisesti kokeellisten perusasetelmien tuloksia sekä käyttää monimuuttujamenetelmistä regressio- ja faktorianalyysia valitsemansa tieteellisen ongelman ratkaisemisen apuvälineenä.

Opettajat

Kalevi Korpela, Vastaava opettaja
Tytti Pasanen, Opettaja

Opetus

11.9.2013 – 27.11.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ke 11.9.2013 - 18.9.2013 viikoittain klo 10-13, Linna 4013
Ke 2.10.2013 - 9.10.2013 viikoittain klo 10-13, Linna 4013
Ke 30.10.2013 - 6.11.2013 viikoittain klo 10-13, Linna 4013
Tentit
Ke 13.11.2013 klo 12-15, Linna 4013
Ke 27.11.2013 klo 12-15, Linna 4013
Ke 11.12.2013 klo 12-15, Linna 4013
Harjoitukset 12 tuntia
Harjoitukset
Ke 11.9.2013 - 18.9.2013 viikoittain klo 14-16, Linna ml. 51
Ke 2.10.2013 - 9.10.2013 viikoittain klo 14-16, Linna ml. 51
Ke 30.10.2013 - 6.11.2013 viikoittain klo 14-16, Linna ml. 51