x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POSU2 Puheviestintätaidon perusteet 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija
- tuntee puheviestintään liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä ja osaa soveltaa niitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan viestijänä sekä osaa realistisesti arvioida vuorovaikutusosaamistaan ja haluaa kehittää sitä
- osaa havainnoida ja kuunnella aktiivisesti ja analyyttisesti
- osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti sekä hyödyntää saamaansa palautetta
- osaa valmistautua erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti eli esimerkiksi jäsentää, havainnollistaa, kohdentaa ja argumentoida viestinsä eri kuuntelijoille
- tuntee ryhmän toiminnan periaatteet, osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa ja osaa arvioida omaa sekä koko ryhmän toimintaa
- ymmärtää vuorovaikutusosaamisen ja vuorovaikutussuhteiden merkityksen opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta
- ymmärtää ja osaa ottaa huomioon viestinnän eettiset näkökulmat

Yleiskuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana akateemista asiantuntijuutta. Opintojaksolla perehdytään puheviestinnän ilmiöihin ja käsitteisiin sekä kehitetään omaa vuorovaikutusosaamista monipuolisten harjoitusten avulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen. Opiskelijamäärä on rajoitettu maks. 18 opiskelijaan.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Maija Peltola, Vastaava opettaja
maija.peltola[ät]uta.fi

Opetus

11.3.2014 – 29.4.2014
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ti 11.3.2014 - 15.4.2014 viikoittain klo 10.15-14, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Ti 29.4.2014 klo 10-12, Porin yliopistokeskuksen luokka 107

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelija suorittaa opintojakson, jos määritelty nk. täydentävinä opintoina suoritettavaksi.