x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOPP1 Johdatus sosiaalitieteisiin - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaalitieteellisten oppiaineiden välisiä samankaltaisuuksia ja eroja yhteiskunnan ja sen eri ilmiöiden tarkastelussa.
Opiskelija osaa nimetä sosiaalitieteen keskeisiä teoriasuuntia, käsitteitä ja soveltamisaloja sekä
koostaa tietoa sosiaalitieteellisen oheismateriaalin perusteella.

Yleiskuvaus

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin -kurssi

Kurssi toteutetaan monimuoto-opintoina (luennot, ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely). Luentoihin liittyvät keskustelu-, luku- ja kirjoitustehtävät tehdään pääasiassa Moodle-oppimisympäristössä. Kurssin luennot ovat katsottavissa tallenteina Moodlessa.  Luentoja ei kuitenkaan lähetetä  reaaliaikaisina verkkolähetyksinä. Aiempaa kokemusta verkko-opiskelusta ei edellytetä.

Luento-opetus: 28 tuntia

to 5.9., 12.9., 26.9., 10.10., 31.10, 14.11. ja 28.11. klo 16-18, Linna, Väinö Linna –sali.

ti 10.9., 24.9., 8.10., 29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12. klo 16-18, Linna, Väinö Linna –Sali

HUOM! Tiistaina 12.11 klo 16-18 luento pidetään poikkeuksellisesti päätalon luentosalissa D10B. 

Kaikki luennot ovat katsottavissa tallenteina myös kurssin Moodle-alustalla viimeistään kolmen päivän sisällä luennosta (tiistain luennot perjantaina ja torstain luennot tiistaina).

Ryhmätyöskentely: noin 15  tuntia

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman 1. vuoden opiskelijat saavat ohjeet keskustelutehtävien tekemiseen ja raportoimiseen Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen –kurssin yhteydessä.

Ne, jotka suorittavat kurssin valinnaisina opintoina tai avoimessa yliopistossa, tekevät luentoihin liittyvät keskustelutehtävät pienryhmissä Moodle-oppimisympäristössä.

Itsenäinen työskentely: noin 90 tuntia

-          Pienryhmäkeskusteluihin valmistautuminen.

-          Luentoaiheisiin liittyvien tieteellisten artikkeleiden lukeminen (6 artikkelia).

-          Artikkeleista kirjoitettava oppimispäiväkirja.

-          Vertaispalaute oppimispäiväkirjasta kerran kurssin aikana.

Aikataulu:

Kurssi etenee kahden viikon jaksoissa (poikkeuksena aloitus- ja päätösviikot sekä perioditauko). Keskustelu-, luku- ja kirjoitustehtävät on sidottu tähän aikatauluun. Luennot järjestetään joka toinen viikko ja joka toinen viikko on varattu edellisen viikon luentoihin liittyville tehtäville. Opiskeluaika keskimäärin noin 8 tuntia viikossa (5 op = 135 tuntia).

Luento-ohjelma:

To 5.9. Päivi Korvajärvi: Sosiaalitieteellisen ajattelun kartta

Ti 10.9. Anneli Anttonen: Yksityisen julkisen muuttuvat suhteet
To 12.9. Irmeli Järventie: Yhteisöllisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus

Ti 24.9. Pertti Koistinen: Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

To 26.9. Harri Melin: Yhteiskunnalliset jaot

Ti 8.10. Päivi Korvajärvi: Sukupuoli ja seksuaalisuus
To 10.10. Anna Rastas: Etnisyys ja rotu

Ti 29.10. Tarja Rautiainen-Keskustalo: Toimijuus ja kulttuuri
To 31.10. Irmeli Järventie: Toimijuus ja persoonallisuus

Ti 12.11. Turo-Kimmo Lehtonen: Markkinat ja finanssimaailma
To 14.11. Anna Rastas: Ylirajaiset sosiaaliset suhteet

Ti 26.11. Sari Irni: Materiaalinen sukupuoli
To 28.11. Tarja Rautiainen-Keskustalo: Ruumiillisuus ja arjen kulttuuriset merkityskamppailut

Ti 10.12. Paneelikeskustelu, jossa mukana kurssin luennoitsijat

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille NettiOpsussa. Ilmoittautuminen on välttämätön, jotta opiskelijat saadaan ilmoittautumisjärjestelmästä automaattisiirrolla kurssin Moodle-alueelle jonne oppimispäiväkirja palautetaan. Painike NettiOpsu-ilmoittautumiseen on Tampereen opetusohjelmassa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Päivi Korvajärvi (koordinaattori), Vastaava opettaja
Jukka Niemelä (Porin yksikkö), Vastaava opettaja
jukka.niemela[ät]uta.fi

Opetus

5.9.2013 – 7.11.2013
Luento-opetus 28 tuntia

Lisätiedot

Aika:  ti ja to klo 16-18

Suoritustapa: luentopäiväkirja, josta ohjeet annetaan luentosarjan alussa ja Moodlessa luentojen alkaessa 5.9.2013.