x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOP7.2 Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen ja osaa arvioida kvantitatiivisin menetelmin tuotettua tutkimustietoa. Opiskelija harjaantuu kvantitatiivisen tutkimusprosessin läpiviemiseen: suunnitteluun, aineiston hankintaan, kuvailevan analyysin tekemiseen SPSS-ohjelmalla sekä raportointiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tero Mamia, Vastaava opettaja
Tero.Mamia[ät]uta.fi

Opetus

3.9.2013 – 8.10.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 3.9.2013 - 8.10.2013 viikoittain klo 10-14, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Harjoitukset 24 tuntia
Ryhmä 1
Ti 3.9.2013 - 8.10.2013 viikoittain klo 14-18, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Ryhmä 2
Ke 4.9.2013 - 9.10.2013 viikoittain klo 14-18, Porin yliopistokeskuksen luokka 107