x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA4 Kandidaattiseminaari, kevät 2013 - syksy 2013 Vuolanto/Mustakallio 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa luoda ohjatusti historiallista tietoa. Opiskelija osaa hankkia tutkimustyönsä edellyttämää tietoa ja pystyy hyödyntämään sitä tutkimustyössään. Opiskelija pystyy perustelemaan metodisia ja muita ratkaisujaan ja kykenee hyödyntämään saamaansa palautetta.

Opettajat

Katariina Mustakallio, Vastaava opettaja
Katariina.Mustakallio[ät]uta.fi

Opetus

5.9.2013 – 12.12.2013
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Pienryhmäopetus
To 5.9.2013 - 12.12.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B 3077

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen JA opponointi JA kandidaattiseminaariesitelmä, sekä erikseen mainitut pienemmät harjoitukset (mm. aiheenesittely ja tutkimussuunnitelman esittely sekä opponointiharjoitus)

Lisätiedot

Ryhmä jatkuu keväältä 2013. Aloittavat kandidaattiseminaarit alkavat tammikuussa 2014.