x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPA3A Asiakastyön teorioita ja menetelmiä - STPA3A2 Asiakastyön menetelmät, luennot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

STPA3A1 Asiakastyön teoriat: Opiskelija tuntee asiakastyön keskeiset teoreettiset jäsennykset, hahmottaa asiakastyön prosessin eri vaiheet ja ulottuvuudet.

STPA3A2 Asiakastyön menetelmät: Opiskelija tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen ja haastattelun perusteet ja osaa eritellä asiakastyön menetelmien roolia asiakastyössä. Opiskelija tuntee asiakastyössä käytettäviä interventiomenetelmiä ja tapoja, joilla menetelmiä sovelletaan käytännössä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Erna Törmälehto, Vastaava opettaja
erna.tormalehto[ät]uta.fi

Opetus

25.9.2013 – 11.12.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 25.9.2013 - 11.12.2013 viikoittain klo 14-16, Pienryhmätila 385
Poikkeukset:
, Ei opetusta viikolla 42 (16.10.)

Oppimateriaalit

Ryhmä valitsee vähintään kaksi kohtaa seuraavista (jokainen opiskelija lukee yhden kohdan kirjallisuuden):

1.Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (toim.) 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

2. Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik 2005.  Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi.

3. Sommers - Flanagan, Rita & Sommers - Flanagan, John 2003 (3. painos). Clinical Interviewing. Part I ss 1- 133. Hoboken, N.J.: John & Sons Wiley.

Lisätiedot

Luentojen ja opintojakson kirjallisuuden pohjalta kertauskuulustelu.